onderzoek werkgeluk

Klaver 4-model gevalideerd!

WIN heeft in samenwerking met Fontys Hogescholen onderzoek gedaan naar werkgeluk en een Werkgeluk scan ontwikkeld om werkgeluk in organisaties te meten. Het onderzoek heeft op de eerste plaats geleid tot wetenschappelijke validatie van het Klaver 4-model: de vier dimensies (Betekenis, Talent, Vrijheid en Relaties) dragen ieder op hun beurt bij aan de score die mensen aan hun werkgeluk geven.

Op de tweede plaats hebben we aan de hand van het onderzoek een gevalideerde vragenlijst voor werkgeluk ontwikkeld, de Werkgeluk scan. De scan bestaat uit 7-10 vragen per dimensie. Zo heb je als organisatie heel snel en goed in beeld welke dimensies aandacht verdienen en kun je gericht werken aan het vergroten van betrokkenheid en werkgeluk. Door de meting frequent te herhalen, worden trends en het rendement van verbeteracties zichtbaar.

Wil jij dat je organisatie optimaal functioneert?

Neem hieronder contact met ons op.
We kijken samen hoe we je organisatie succesvoller kunnen maken.